REKLAMA

Jakie są rodzaje rozwodów?

Jakie są rodzaje rozwodów?

Rozwód oznacza formalne zakończenie małżeństwa, które faktycznie już się rozpadło. Wyrok rozwodowy wydaje sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Jak się do niego przygotować? Okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie, a jedną z ważniejszych kwestii jest wybór odpowiedniego rodzaju rozwodu. Warto naprawdę dobrze przemyśleć decyzję w tym zakresie, gdyż pociąga ona ze sobą skutki na wiele lat po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Z winą czy bez winy?

W Polsce rozwód ma prawo orzec tylko sąd, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania, którego przebieg reguluje przede wszystkim Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Co prawda przepisy nie wprowadzają jakiegoś rozróżnienia rodzaju rozwodów, ale wprowadzają niezwykle istotne rozróżnienie na rozwód z orzekaniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego oraz na rozwód bez takiego orzekania. Wybór jednej z tych możliwości jest jedną z ważniejszych decyzji, przed którą stają rozwodzący się małżonkowie.  

Jak przebiega postępowanie rozwodowe?

Postępowanie rozwodowe zawsze rozpoczyna się na podstawie pozwu rozwodowego, który przeważnie składa jeden z małżonków. Dokument ten należy skierować do sądu okręgowego – jest to sąd, przed którym w pierwszej instancji toczą się sprawy rozwodowe. Jak wyjaśnia adwokat od rozwodów we Wrocławiu, w dokumencie tym należy wskazać strony postępowania – czyli powoda i pozwanego – żądanie orzeczenia rozwodu oraz jego uzasadnienie. W tej ostatniej części należy wskazać na wszelkie okoliczności świadczące o tym, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Mówiąc inaczej, należy wykazać, że małżonków nic już nie łączy – ani pod względem gospodarczym, ani tym bardziej uczuciowym. Poza tym do pozwu rozwodowego dołącza się dowody, jakie sąd ma przeprowadzić w sprawie.

Którą z możliwości wybrać?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa sąd rozwodowy musi rozstrzygnąć – orzekając rozwód – który z małżonków i w jakim zakresie ponosi winę za rozpad pożycia. Tylko wtedy, gdy obydwoje z rozwodzących się małżonków wyrażą na to zgodę, sąd może zrezygnować z rozstrzygania o winie. Czy warto wyrażać na to zgodę? Właściwie każdy małżonek myślący o rozwodzie powinien się nad tym zastanowić. Jakimi kryteriami się kierować?

Z jednej strony rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się już po jednej rozprawie. To zupełnie inaczej, niż rozwód z orzekaniem o winie, który nierzadko trwa nawet kilka lat. Z drugiej jednak strony orzeczenie o winie może przydać się w dalszym życiu – zwłaszcza temu z byłych małżonków, który nie przyczynił się do rozpadu związku. Chodzi tu o zwłaszcza o kwestie alimentów, podziału majątku wspólnego oraz zasad opieki nad dziećmi. Dlatego przed wyrażeniem zgody na rozwód bez orzekania o winie, trzeba się dobrze zastanowić, najlepiej korzystając z pomocy doświadczonego adwokata od rozwodów. Bez tego można popełnić błąd, który jeszcze przez wiele lat po zakończeniu sprawy rozwodowej prowadzący do negatywnych konsekwencji, których warto uniknąć.

Czytaj także