Witamy na blogu o nieruchomościach i prawie Law House!

business-3365360_960_720
Izabela Sysło
Izabela Sysło

Prawo do mieszkania w lokalu należącym do byłego współmałżonka po rozwodzie

„Mieszkanie męża, rozwód i co dalej?”, „Czy mąż może wyrzucić żonę z mieszkania po rozwodzie”, „Rozwód, nie mam dokąd pójść”. To tylko wybiórcze cytaty zawarte na forach w Internecie. Kiedy małżeństwo dopada kryzys, a małżonkowie zaczynają poważnie myśleć nad rozwodem, to problemy lokalowe stanowią najczęściej największe strapienie. Czy  rzeczywiście małżonek który nie ma prawa do lokalu zmuszony jest go opuścić? Czy fundamentalne prawo własności jednego z małżonków może zostać ograniczone? W tym wpisie odpowiemy na powyższe pytania.

Tytułem wstępu należy wskazać, że mieszkanie lub dom, które jedno z małżonków odziedziczyło lub kupiło przed dniem zawarcia związku małżeńskiego należy do jego majątku osobistego. To samo dotyczy darowizny nieruchomości w przypadku gdy intencją darczyńcy było darowanie nieruchomości wyłącznie jednemu z małżonków, najczęściej synowi lub córce.

Fakt posiadania na własność przez jednego z małżonków nieruchomości jawi się jak wspaniała perspektywa i możliwość rezygnacji z zaciągania wspólnie wieloletniego kredytu. Zgodnie z prawem, jeśli jeden z małżonków posiada prawo do mieszkania, współmałżonkowi przysługuje prawo do korzystania z tego lokalu. Rozważmy teraz jak wygląda sytuacja każdego z nich, kiedy ostatecznie podejmują decyzję o zakończeniu związku poprzez rozwód, a ich dotychczasowy „wspólny dom” należy formalnie do jednego z nich.

Co do zasady uprawnienie byłego małżonka do korzystania z lokalu ustaje z momentem rozwodu. W omawianej sytuacji, gdzie małżonkowie w trakcie rozwodu zamieszkują w jednej nieruchomości, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z lokalu. Kluczowym kryterium, które wpływa na decyzje sądu jest zaspokojenie potrzeb dzieci oraz małżonka, któremu powierzona zostaje władza rodzicielska. Nie ma zatem przeszkód, aby w wyroku rozwodowym, sąd orzekł o korzystaniu z dotychczasowej nieruchomości małżonkowi, który nie posiada tytułu prawnego do lokalu.

Chociaż powyższa możliwość jest wiarygodna i w praktyce stosowana to pamiętać należy, że jest to jedynie tymczasowe rozwiązanie. „Wspólny dom” byłych już małżonków, nadal stanowi majątek osobisty jednego z nich i nawet dobry prawnik tego nie zmieni. Orzeczenie o sposobie korzystania z lokalu o którym mowa, nie nadaje tytułu prawnego jako własności małżonkowi, który dotychczas go nie posiadał. Sąd reguluje jedynie sytuację byłych małżonków do czasu, aż każdy z nich nie uzyska możliwości zamieszkania odrębnie.

Mając na względzie fakt, że rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania dotyczy jedynie czasookresu wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, należy pamiętać, że ma to na celu tymczasowe rozdzielenie małżonków przez przydzielenie każdemu z nich określonej części mieszkania do odrębnego korzystania. Sąd odstępuje od wydania orzeczenia w tym zakresie, gdy małżonkowie już uzgodnili miedzy sobą sposób korzystania z lokalu lub jest to bezprzedmiotowe np. małżonkowie mieszkają w kawalerce.

Jakie możliwości pozostają zatem właścicielowi mieszkania? Na to pytanie oraz inne odpowiemy w kolejnych wpisach, które ukarzą się już wkrótce na naszym blogu.

Jak eksmitować byłego małżonka z własnej nieruchomości?

Jak odzyskać pieniądze po wyprowadzce i rozwodzie? – zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość byłego małżonka.

Blog Law House jest odzwierciedleniem naszego zainteresowania tematyką prawa i nieruchomości. Będąc praktykami na co dzień, prowadzącymi kancelarię prawną we Wrocławiu, chcemy podzielić się zdobytą wiedzą i poglądami dotyczącymi różnych płaszczyzn prawa, które dotykają tematyki związanej z nieruchomościami. Nie piszemy o wszystkim, bo o wszystkim pisać się nie da. Nie stawiamy na teorię, ale na praktyczną stronę prawa. Wskazujemy na problemy i zagadnienia, jakie każdy z nas może napotkać w codziennym życiu, a które mają związek z nieruchomościami. Nasze wpisy będą obejmować m.in. sprawy spadkowe, rodzinne, rzeczowe oraz tematykę obrotu cywilnoprawnego.

adwokat Paweł Sysło

Jeżeli szukasz praktycznych, prawniczych wskazówek dotyczących spraw związanych z nieruchomościami to znalazłeś się we właściwym miejscu. Trafiłeś do miejsca gdzie mieszka prawo!

Autorzy Bloga Law House

 radca prawny Izabela Sysło

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w szerszym zakresie niż jest to opisane na blogu albo potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie związanej z nieruchomościami zapraszamy na stronę naszej Kancelarii Audens we Wrocławiu albo bezpośrednie skontaktowanie się pod numerem: