Witamy na blogu o nieruchomościach i prawie Law House!

money-4027746_960_720
Izabela Sysło
Izabela Sysło

Prawo do majątku niepracującego małżonka czyli równy lub nierówny podział majątku.

Pani domu, gospodyni, matka-polka czy kura domowa, niezależnie jak o sobie mówią ich sytuacja jest podobna. Nie pracują zawodowo na rzecz opieki nad dziećmi oraz prac domowych, zgodnie z tradycyjnym modelem rodziny. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na pytania: „Jakie prawa do majątku wspólnego ma niepracujący małżonek?”, „Jak może przebiegać podział majątku po rozwodzie, gdy były współmałżonek nie pracował zawodowo?” oraz „Czy kobieta niepracująca zawodowo po rozwodzie zostaje z niczym, bez dachu nad głową?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równie udziały w majątku wspólnym. Zasada ta obowiązuje bez względu na to czy oboje małżonków osiąga dochody czy też zgodnie z ich wzajemnym porozumieniem, jedno z ich rezygnuje z zarobkowania na rzecz wychowania dzieci lub prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.
W przypadku rozwodu i podziału wspólnego majątku, każdy z małżonków ma prawo żądać ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku. 

Sąd może orzec o nierównych udziałach jedynie w przypadku spełnienia łącznie dwóch przesłanek:

a) za nierównym podziałem przemawiają ważne powody;  Uznać należy, że powód ten w istocie naprawdę musi być ważny, aby został uwzględniony przez sąd, który odstąpi od zasady równych udziałów. Jako ważny powód niewątpliwie należy uznać:

  • sytuację, gdy jedno z małżonków w sposób rażący i uporczywy, w oderwaniu od swoich możliwości, nie przyczyniał się do powstania majątku wspólnego
  • długotrwałą, faktyczną separacje małżonków.
    Dla przykładu podać należy, że nie stanowi ważnego powodu do ustalenia nierównych udziałów choroba czy życiowa nieporadność współmałżonka.

oraz

b) różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego.
Ocenia stopnia przyczynienia się nie ma tu charakteru czysto rachunkowego. Nie chodzi bowiem o porównywanie jedynie liczbowej wysokości uzyskiwanych dochodów przez każdego z małżonków, za które następnie zostały zakupione wspólnie poszczególne składniki majątku, np. mieszkanie, dom, ich wyposażenie czy samochody. Za przyczynienie się uznać należy również:
– sposób gospodarowania wspólnym majątkiem,
– racjonalność decyzji dotyczących wydatków,
– rozsądne gospodarowanie poszczególnymi przedmiotami majątkowymi,
– osobista praca przy wychowaniu dzieci,
– prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Pamiętaj, nie myl następujących pojęć:
-zawinione nieprzyczynianie się małżonka do powstania majątku wspólnego;
-wina małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
Nawet małżonek wyłącznie winny rozwodowi – ma prawo do przyznania mu większej części majątku wspólnego. Małżonkowi temu również służy prawo ustalenia nierównych udziałów.

Podział majątku po rozwodzie, to niezwykle trudny moment w życiu dla obojga byłych już współmałżonków. Nie zapominaj, że oprócz przepisów prawa, przy podziale majątku sąd zobligowany jest również działać zgodnie z normami etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda Twoja sytuacja prawna, obawiasz się samodzielnie występować przed sądem lub myślisz, że po rozwodzie nie będziesz mieć gdzie mieszkać, powierz swoją sprawę prawnikowi lub napisz do nas w formularzu kontaktowym.

Blog Law House jest odzwierciedleniem naszego zainteresowania tematyką prawa i nieruchomości. Będąc praktykami na co dzień, prowadzącymi kancelarię prawną we Wrocławiu, chcemy podzielić się zdobytą wiedzą i poglądami dotyczącymi różnych płaszczyzn prawa, które dotykają tematyki związanej z nieruchomościami. Nie piszemy o wszystkim, bo o wszystkim pisać się nie da. Nie stawiamy na teorię, ale na praktyczną stronę prawa. Wskazujemy na problemy i zagadnienia, jakie każdy z nas może napotkać w codziennym życiu, a które mają związek z nieruchomościami. Nasze wpisy będą obejmować m.in. sprawy spadkowe, rodzinne, rzeczowe oraz tematykę obrotu cywilnoprawnego.

adwokat Paweł Sysło

Jeżeli szukasz praktycznych, prawniczych wskazówek dotyczących spraw związanych z nieruchomościami to znalazłeś się we właściwym miejscu. Trafiłeś do miejsca gdzie mieszka prawo!

Autorzy Bloga Law House

 radca prawny Izabela Sysło

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w szerszym zakresie niż jest to opisane na blogu albo potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie związanej z nieruchomościami zapraszamy na stronę naszej Kancelarii Audens we Wrocławiu albo bezpośrednie skontaktowanie się pod numerem: