Zatrzymanie i Tymczasowy Areszt - co to oznacza w praktyce ?

Jeżeli czytasz ten wpis na stronie naszej kancelarii prawnej prawdopodobnie, ktoś z Twoich bliskich został zatrzymany lub tymczasowo aresztowany albo sam popełniłeś przestępstwo i obawiasz się w najbliższym czasie działań organów ścigania ukierunkowanych na Twoją osobę. Generalnie pamiętaj, że policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym..

sprawy karne pomoc-zatrzymanym

Zatrzymanie

Zatrzymanie jest dla organów ścigania praktycznie furtką do ubiegania się w sądzie o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 

Prawo przewiduje, że zatrzymanego należy zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 

Jeżeli organy ścigania przekażą zatrzymanego do dyspozycji sądu ten ma 24 godziny na doręczenie postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Uchybienie temu terminowi powinno skutkować zwolnieniem zatrzymanego. 

Organy ścigania zazwyczaj robią wszystko, żeby zmieścić się w terminach i z reguły jeżeli są ku temu przesłanki zatrzymany, po otrzymaniu postanowienia sądowego, staje się tymczasowo aresztowanym.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowy areszt często błędnie utożsamiany jest z karą pozbawienia wolności. Faktycznie w praktyce te pojęcia wiążą się z osadzeniem człowieka w celi i odebraniu mu wolności jednak prawnie tymczasowy areszt to jedynie środek zapobiegawczy, a nie kara.

Środki zapobiegawcze stosuje się w sprawach karnych w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Zatrzymanie i tymczasowy areszt to bolesne spotkanie z organami ścigania już na początkowym etapie trwania postępowania karnego. To czas, w którym powinniśmy być aktywni, jednak nic samodzielnie nie możemy zdziałać, bo nasza swoboda jest ograniczona do minimum, a pomocy potrzebujemy jak nigdy wcześniej.

Osoba mi bliska została zatrzymana/tymczasowo aresztowana - czy mogę jej pomóc?

Odpowiedź na zadanie pytanie jest jednoznaczna – musisz.

Osoba zatrzymana czy tymczasowo aresztowana ma bardzo ograniczone pole manewru, bo właśnie jej swoboda działania została drastycznie ograniczona. Jeżeli dowiedziałeś się właśnie o zatrzymaniu Twojego bliskiego lub zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania rada może być tylko jedna – niezwłocznie udaj się do adwokata. W sytuacji zatrzymania/tymczasowego aresztowania czas jest nieoceniony, a zaniechanie działania może spowodować skutki nie do odwrócenia. 

godnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę.

Kontakt z adwokatem jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy. To właśnie profesjonalista pomoże wyjaśnić całą procedurę zatrzymania i stosowania aresztu oraz przedstawić możliwe opcje działania. Sprawy karne na tym etapie są niezwykle dynamiczne, wymagają szybkości działania i dużego nakładu pracy ze strony profesjonalisty. Co konkretnie adwokat może zrobić dla zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego ? Może, w szczególności:

Działania adwokata dla zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego ?

Adwokat może w szczególności:

  • w pierwszej rozmowie po zatrzymaniu może udzielić niezbędnych wskazówek i wytycznych co do działań organów ścigania ukierunkowanych na zatrzymanego i ustalić fakty mogące pomóc w zwolnieniu z zatrzymania
  •  sporządzić i złożyć zażalenie na zatrzymanie w przypadku braku zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania
  • reprezentować osobę, wobec której wystosowano wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania
  •  sporządzić i wnieść zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  •  sporządzić i wnieść wniosek o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania,
  • ponadto aktualne zostają działania adwokata ukierunkowane na pomoc podejrzanym/oskarżonym zawarte w zakładce Jak wygląda pomoc adwokata dla podejrzanego/oskarżonego?”.

Koszt pomocy adwokata zatrzymanemu - tymczasowo aresztowanemu?

Koszty pomocy adwokata w sprawach karnych zatrzymanemu/tymczasowo aresztowanemu ustalane są indywidualnie, gdyż sprawy nigdy nie są tożsame. W kwestii cennika usług prawniczych w sprawach karnych odsyłam do naszego wpisu „Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej?”, który nieco rozjaśni Ci kwestie kosztów adwokackich oraz tego co ma wpływ ich wysokość.

Z pewnością pomoc adwokata w sytuacjach zatrzymania i zastosowania tymczasowego aresztu nie należy do najtańszych. Każdy adwokat wie, że sprawa karna na tym etapie jest niezwykle dynamiczna. Presja czasu z jaką musi poradzić sobie prawnik jest tak duża, że często trudno sobie wyobrazić z czym adwokatom przychodzi się zmierzyć na tym etapie sprawy karnej. Ograniczenia w kontakcie z zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym w zupełności nie ułatwiają pracy adwokatom. A jednak pomagają i pomagać będą. 

Niezależnie od braku cennika usług adwokackich w przybliżeniu na podstawie wieloletniej praktyki wskazać przykładowe ceny minimalne za prowadzenie określonej kategorii spraw w naszej kancelarii:

  • Porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej – od 150-300 zł netto
  • Sporządzenie wniosku o uchylenie/zmianę środka zapobiegawczego – od 1800 zł netto

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie karnej?
Zapraszamy do kontaktu!