Od kiedy jestem traktowany jako podejrzany i czy mam jakieś prawa?

Podejrzanym w rozumieniu prawa karnego jesteś wtedy, kiedy wobec Ciebie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo bez wydania takiego postanowienia postawiono Ci zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jeżeli zatem usłyszałeś zarzut jesteś podejrzanym w sprawie karnej.

To, że jesteś podejrzanym nie oznacza oczywiście, że zostaniesz oskarżony, a potem skazany. Pamiętaj, że jako podejrzany nie musisz składać wyjaśnień, przysługuje Ci bowiem prawo do odmowy ich składania. Odmowa złożenia wyjaśnień nie przynosi żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji ani nie pogarsza Twojej sytuacji, mało tego często służy przygotowaniu linii obrony na dalsze etapy postępowania i jest zabiegiem celowym. Prokuratorzy i policja często chcą abyś od razu przyznał się do winy, a uzyskasz łagodniejszą karę. W rzeczywistości takie propozycje służą jedynie ułatwieniu pracy organom ścigania, którzy nie do końca dbają o Twój interes

sprawy karne pomoc podejrzanym

Prawa Podejrzanego w Sprawie Karnej

Pamiętaj jako podejrzany w sprawie karnej masz swoje prawa, a najważniejsze z nich to:

 • prawo do składania wyjaśnień
 • prawo do odmowy składania wyjaśnień
 • prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie
 • prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa/dochodzenia
 • prawo do uczestnictwa w przeprowadzanych czynnościach dowodowych
 • prawo do żądania zapoznania z materiałem dowodowym kończonego postępowanie
 • prawo do korzystania z pomocy obrońcy

Pamiętaj jeżeli jesteś podejrzanym w sprawie karnej pozostającym na wolności (czyli nie zastosowano wobec Ciebie tymczasowego aresztu) ciąży na Tobie obowiązek stawiania się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze oraz obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni.

Od kiedy jestem traktowany jako oskarżony i czy mam jakieś prawa?

Kiedy organy postępowania przygotowawczego uznają, że materiał dowodowy wystarcza do wniesienia przeciwko Tobie aktu oskarżenia, kierują go do sądu. Jest to moment, w którym sprawa karna przechodzi w kolejny etap – etap sądowy, a Ty z podejrzanego stajesz się oskarżonym. Sprawy karne od momentu wniesienia aktu oskarżenia przenoszą nas z siedziby prokuratury czy policji na salę sądową, gdzie będą ważyć się losy – najczęściej niestety Twojej wolności.

Prawa Oskarżonego w Sprawie Karnej

Oskarżony ma prawa, wiele z nich jest tożsamych z prawami podejrzanego, ponieważ cały czas poruszamy się przecież w obrębie sprawy karnej. Najważniejsze z nich to:

 • prawo do składania wyjaśnień
 • prawo do odmowy składania wyjaśnień
 • prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie
 • prawo do składania wniosków dowodowych
 • prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym
 • prawo do korzystania z pomocy obrońcy

Biska mi osoba została podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa - czy mogę jej pomóc?

Możesz, ale pamiętaj samemu nie wiele zdziałasz. Ze względu na skomplikowaną procedurę spraw karnych oraz liczne ograniczenia prawne nie dasz rady samemu skutecznie pomóc osobie odpowiadającej przed wymiarem sprawiedliwości. W postępowaniu przygotowawczym możesz jedynie służyć dobrą radą lub pomóc kompletować dowody, to jednak za mało. 

Nie bez powodu w świetle przepisów obrońcą w sprawie karnej może być jedynie adwokat lub radca prawny. To w końcu profesjonaliści, którzy spędzili lata nad książkami i w sądach zdobywając wiedzę i doświadczenie właśnie po to żeby pomagać oskarżonym. Najlepszą pomocą będzie sugestia skorzystania z pomocy adwokata lub samodzielne go ustanowienie dla osoby bliskiej. Ta ostatnia opcja jest możliwa w przypadku gdy oskarżony w sprawie karnej jest pozbawiony wolności.

Pomoc adwokata dla podejrzanego/oskarżonego?

Pomoc adwokata dla podejrzanego lub oskarżonego wydaję się koniecznością w sprawie karnej, ze względu na skomplikowaną procedurę postępowania przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Nikt Ci oczywiście nie zabroni możliwości bycia adwokatem we własnej sprawie, jednak zastanów się:

 • Czy uczestniczenie samemu w przesłuchaniach na policji i prokuraturze przy braku profesjonalnego wsparcia merytorycznego jest dla Ciebie korzystne ? 
 • Czy masz wystarczająco wiedzy i doświadczenia aby poprawne skonstruować wnioski dowodowe kierowane do organów ścigania lub sądu ?                       
 • Czy jesteś w stanie skutecznie przepytać świadka lub biegłego na sali sądowej tak by polepszyć a nie pogorszyć swoją sytuację w procesie? 

Odpowiedzi na te pytania nasuwają się same, a pomoc adwokata w sprawie karnej jak wskazaliśmy na wstępie może okazać się jedynym ratunkiem dla podejrzanego/oskarżonego.

W jaki sposób pomożemy - jako doświadczona Kancelaria Prawna

 • zapoznamy się z aktami sprawy i przygotujemy analizę materiałów dowodowych wraz z oceną stanu faktycznego
 • ustalimy najlepsze prawnie rozwiązanie dla Ciebie i przygotujemy linię obrony
 • przygotujemy Cię do złożenia wyjaśnień przed organami ścigania lub przed sądem
 • sporządzimy i złożymy wnioski o przeprowadzenie dowodów
 • będziemy czynnie uczestniczyć w Twoim przesłuchania oraz w przesłuchaniach świadków i biegłych
 • będziemy zaskarżać niekorzystne dla Ciebie orzeczenia w toku sprawy karnej
 • przeprowadzimy obronę przed sądem karnym

Koszt pomocy adwokata podejrzanemu/oskarżonemu?

Koszty pomocy adwokata podejrzanemu/oskarżonemu nie są jednolite i zależą od wielu czynników. Cennik usług adwokackich, co zostało już wspomniane na naszej stronie zwyczajnie nie istnieje, a koszty pomocy adwokata w sprawach karnych ustalane są indywidualnie, gdyż żadna ze spraw nigdy nie jest taka sama. 

Odnośnie cennika usług prawniczych w sprawach karnych odsyłam do naszego wpisu „Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej”, który przybliży Ci kwestie kosztów adwokackich oraz tego co ma wpływ ich wysokość.

Ilustracyjnie możemy w przybliżeniu na podstawie wieloletniej praktyki wskazać przykładowe ceny minimalne za prowadzenie określonej kategorii spraw w naszej kancelarii:

 • Porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej – od 150-300 zł netto
 • Obrona oskarżonego przed sądem I instancji         – od 2000 zł netto
 • Obrona oskarżonego przed sądem odwoławczym – od 2200 zł netto

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie karnej?
Zapraszamy do kontaktu!