Policja wystosowała przeciwko mnie wniosek o ukaranie do sądu - czy mam jakieś prawa?

Jeżeli wniesiono przeciwko Tobie wniosek do sądu o ukaranie w sprawie o wykroczenie to przysługuje Ci status obwinionego. Wykroczenia mają zdecydowanie mniejszą rangę prawną niż przestępstwa jednak są częścią naszego życia i popełniamy je bardzo często nawet nieświadomie. Jeżeli przejechałeś na czerwonym świetle, przykleiłeś ogłoszenie w miejscu publicznym bez zgody zarządcy, zabrałeś owoce z ogrodu sąsiada bez jego zgody czy wyrzuciłeś śmieci na ulicę to popełniłeś wykroczenie.
Oczywiście większość popełnianych przez ludzi wykroczeń uchodzi „na sucho”, ale czasem zdarza się, że policja przyłapie kogoś – załóżmy Ciebie na przekroczeniu prędkości. Co wtedy? Otrzymujemy od policjanta propozycje przyjęcia mandatu, bądź jego odmowy. W drugim przypadku wiąże się to z wniesieniem do sądu wniosku o ukaranie do sądu i tak stajemy się obwinionymi.

48227437 - cropped image of lawyer examining documents with magnifying glass in courtroom

Jakie prawa ma obwiniony

 • prawo do składania wyjaśnień,
 • prawo do odmowy składania wyjaśnień,
 • prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie,
 • prawo do składania wniosków dowodowych,
 • prawo do informacji o wykroczeniu jakie zostało mu zarzucone,
 • prawo do korzystania z pomocy obrońcy.
 • Jak wygląda pomoc adwokata dla obwinionego?

  Pomoc obwinionemu w postępowaniu wykroczeniowym w dużej mierze pokrywa się pomocą adwokata udzieloną podejrzanemu/oskarżonemu. Postępowanie w sprawach o wykroczenia jest okrojoną wersją postępowania karnego i często korzysta bezpośrednio z przepisów ustawy karnej.
  Adwokat może pomóc w następujący sposób :

  • zapozna się z aktami sprawy i przygotuje analizę materiałów dowodowych wraz z oceną stanu faktycznego
  • ustali najlepsze prawnie rozwiązanie dla Ciebie i przygotuje linię obrony
  • przygotuje Cię do złożenia wyjaśnień
  • sporządzi i złoży wnioski o przeprowadzenie dowodów
  • będzie czynnie uczestniczyć w Twoim przesłuchania oraz w przesłuchaniach świadków i biegłych
  • będzie zaskarżać niekorzystne dla Ciebie orzeczenia w toku sprawy wykroczeniowej

  Pomyślisz po co mi adwokat w sprawie o wykroczenie, to nic trudnego poradzę sobie sam. Tutaj się zgadzamy, ale tylko w określonych przypadkach poradzisz sobie sam albo nawet jak sobie nie poradzisz to skutki nie będą tak daleko idące jak w postępowaniu karnym. Zauważ jednak, jedną różnicę – ewentualny wpływ sprawy wykroczeniowej na wynik sprawy w innym postępowaniu, np. postępowaniu cywilnym. Dla przykładu zabierasz od sąsiada z ogrodu 10 jabłek bez jego zgody o wartości 10 zł. Wypełniasz znamiona przewidziane dla wykroczenia kradzieży ogrodowej, zostajesz obwiniony w sprawie, są dowody z nagrania jak kradniesz owoce – przegrywasz sprawę. Jaki jest skutek ? Zostanie na Ciebie nałożona niewielka kara grzywny lub nagana oraz obowiązek naprawienia szkody tj. oddania 10 zł sąsiadowi. Tu możemy napisać „Koniec historii”.

  Pomoc Adwokata - konkretny przykład

  Popatrzmy teraz na wykroczenia z innej strony. Jadąc pojazdem uczestniczysz w kolizji, uderzając w inny pojazd, nie ma ofiar. Policja po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdza, że wina jest zarówno Twoja jak i osoby kierującej drugim pojazdem. Nikt nie przyjmuje mandatu, sprawa skierowana została do sądu, poza dokumentacja policyjną i zeznaniom jedynego świadka – pasażera z drugiego pojazdu nie złożono wniosków dowodowych. Przegrywasz sprawę, bo sąd uznaję Ciebie za jedynego winnego. Jaki jest skutek? Zostanie na Ciebie nałożona niewielka kara grzywny i obowiązek naprawienia szkody. Ponadto często w tego typu sprawach osoby uznane za poszkodowanych mając w ręku wyrok w sprawie wykroczeniowej zakładają sprawy cywilne o odszkodowanie, bo w nich dokładniej bada się wysokość poniesionej szkody i można uzyskać więcej pieniędzy. Jedno jest pewne z wyrokiem skazującym Ciebie, jako sprawcę mają bardzo duże szanse. Tak o to z pozoru niegroźny wyrok skazujący w sprawie o wykroczenie może po naszej stronie zrodzić obowiązek wypłaty sporego odszkodowania w wyniku skierowania sprawy na drogę cywilnoprawną. Oczywiście powiesz – pojazdy powinny być ubezpieczone, w końcu ubezpieczenie do tego służy, a ja nic nie zapłacę ze swojej kieszeni. Zgoda, ale Twoje składki za ubezpieczenie znacznie wzrosną. Ponadto mówimy tylko o przypadku komfortowym, w którym samochód jest ubezpieczony i jest Twoją własnością, sprawa się skomplikuje kiedy korzystasz z długoterminowego najmu pojazdu, leasingu albo zwyczajnie pożyczyłeś pojazd od znajomego.
  Podsumowując w sprawie o wykroczenia warto się bronić i żeby to zrobić skutecznie warto przynajmniej zasięgnąć porady u adwokata.

  Jaki jest koszt pomocy adwokata dla obwinionego?

  Informacja o kosztach pomocy adwokata z zakresu prawa wykroczeń następuje po przeanalizowaniu sprawy i określeniu zakresu oczekiwanej pomocy prawnej przez klienta. Brak jest jednolitego cennika wskazującego na wysokość składek w tego typu sprawach.

  Wychodząc jednak naprzeciw nieustannym pytaniom o cennik można w przybliżeniu na podstawie wieloletniej praktyki wskazać przykładowe ceny minimalne za prowadzenie określonej kategorii spraw w naszej kancelarii:

  • Porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej – od 150-300 zł netto
  • Obrona obwinionego przed sądem I instancji         – od 1000 zł netto
  • Sporządzenie sprzeciwu od wyroku nakazowego    – od 600 zł netto

  Potrzebujesz porady prawnej w sprawie karnej?
  Zapraszamy do kontaktu!