Podział majątku Wrocław nie jest łatwym procesem, często niezbędna jest pomoc dobrego prawnika. W Polsce podpisanie tzw. intercyzy nie jest oczywistą sprawą, decydując się na zawarcie związku małżeńskiego Polacy nie zakładają rozstania z drugą osobą. Inaczej zupełnie, wygląda sytuacja finansów po ślubie na Zachodzie, gdzie normą jest ustawowa rozdzielczość majątkowa. W naszym kraju nie możemy zadbać o swoje prawa bez odpowiednich porozumień. W momencie gdy mamy rozwód lub gdy małżonkowie chcą spisać umowę o rozdzielności majątkowej, niezbędne jest przeprowadzenie podziału majątku. I  w takim przypadku  warto sięgnąć po wsparcie – w postaci dobrego prawnika. Kancelaria Audens służy pomocą i pełną obsługą prawną w zakresie podziału majątku. Zapraszamy do kontaktu z nami. 

Podział majątku po rozwodzie - jak to zrobić?

Jeśli między Tobą, a Twoim współmałżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa w związku z orzeczonym rozwodem, możecie podzielić się majątkiem na dwa sposoby: ugodowo lub za pośrednictwem sądu.

Rozwiązanie ugodowe jest szybsze i tańsze. Profesjonalnie przeprowadzone negocjacje mogą przynieść Ci o wiele więcej korzyści niż rozprawa sądowa. Porozumienie w kwestii zgromadzonych dóbr należy zawrzeć w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład majątku wchodzi dom lub mieszkanie. W przypadku sprawy sądowej, konieczne jest wniesienie opłaty, a często bywa tak, że trzeba powołać również biegłego sądowego, który pomoże wycenić konkretne składniki majątku. Sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie należą do najdłuższych i najtrudniejszych. Ustalenie składu majątku jest bowiem często problematyczne, a jego wycena i podział jeszcze bardziej.

Nierówny podział majątku - kiedy sąd może ustalić?

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, że wartość majątku, która przypadnie każdemu z małżonków powinna być równa. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Sąd może ustalić nierówny podział majątku na wniosek jednego z małżonków.
Nierówny podział majątku może zostać ustalony, gdy istnieje znacząca dysproporcja w przyczynieniu się do osiągnięcia majątku. Przy ustalaniu nierównego podziału majątku, sąd działa na korzyść strony, która nie ponosi winy za trwały i zupełny rozkład pożycia. Przy ocenie powstania majątku wspólnego, sąd uwzględnia również nakład pracy potrzebny do wychowania dzieci i pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Do ważnych powodów nierównego podziału majątku można zaliczyć m.in. separację czy uporczywe i rażące nieprzyczynianie się do powstania majątku.

Podział majątku wspólnego - czy prawnik może mi pomóc?

Jak zapewne zdążyłeś już zauważyć, sprawa o podział majątku wspólnego nie należy do najłatwiejszych. Rolą dobrego prawnika jest pomoc w uzyskaniu dla Ciebie jak najlepszego rezultatu. Nasza kancelaria adwokacka oferuje swoją pomoc w zakresie podziału majątku wspólnego oraz podczas rozprawy sądowej. Emocje są złym doradcą, warto więc skorzystać z pomocy adwokata i oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu. Warto mieć u swego boku osobę, która zna wszystkie tajniki prawa i udźwignie za Ciebie ten ogromny ciężar. Kancelaria Audens służy pomocą i kompleksową obsługą prawną w zakresie podziału majątku. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Ile kosztuje podział majątku u adwokata?

Wynagrodzenie za pomoc przy podziale majątku wspólnego powinno być zawarte na umowie pomiędzy klientem a adwokatem lub kancelarią adwokacką. Koszt pomocy prawnika zależy od charakteru i stopnia zawiłości sprawy, a także nakładu pracy i czasu.
Adwokat może określić swój cennik usług w przeliczeniu godzinowy, bądź uzależnić swoją wypłatę od ilości przeprowadzonych rozpraw. Jednak nie ma przyjętego jednego, ogólnego cennika za usługi prawne. Wiele zależy również od miejsca prowadzonego postępowania. Zasady współpracy powinny być jasno i przejrzyście określone już od samego początku. Z reguły kancelarie adwokackie we Wrocławiu koszt swojej pomocy w dużej mierze opierają na wartości majątku, jaki ma zostać podzielony posiłkując się Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Podział majątku przy rozwodzie - czy to możliwe?

W sprawie rozwodowej, sąd głównie zajmuje się ustaleniem czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, ewentualnie kto ponosi za niego winę oraz ustala kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązków alimentacyjnych. Jednak w trakcie rozwodu istnieje również możliwość podziału majątku. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku, przez co najmniej jednego współmałżonka. 

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli nie przedłuży to postępowania rozwodowego. Uznanie wniosku o podział majątku zależy od uznania sądu. Dlatego warto przygotować profesjonalne pismo, w którym zawarte będą wszystkie składniki majątku wraz z ich wartością. Pamiętać jednak należy, że orzekanie o podziale majątku w trakcie sprawy rozwodowej nie jest regułą i rzadko sędziowie decydują się na dokonanie podziału, który może znacznie przedłużyć prowadzony proces.