Odszkodowania Wrocław – adwokat Paweł Sysło z Kancelarii Audens zajmuje się również sprawami odszkodowawczymi. Doświadczyłeś w przeszłości przykrych zdarzeń? Może ostatnio przytrafiło Ci się coś niespodziewanego? Zastanawiałeś się nad możliwością dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania? Sprawy odszkodowawcze są jednymi z najpopularniejszych spraw prawnych. Może się z nimi spotkać każdy z nas!

Odszkodowania Wrocław – kogo dotyczą i jaki jest ich przebieg?

Sprawy odszkodowawcze, z jakimi możesz się spotkać na co dzień to:

 • wypadek drogowy – szkoda komunikacyjna,
 • błąd medyczny, zakażenie szpitalne,
 • złamanie kończyn na wskutek poślizgnięcia,
 • wypadek przy pracy,
 • zniszczone mienie,
 • niewykonanie lub niepoprawne wykonanie umowy,

Teraz z pewnością przypomniałeś sobie, że kiedyś jedno z powyższych zdarzeń spotkało Ciebie lub Twoich bliskich. Po zaistnieniu takiej sytuacji warto jak najszybciej skorzystać z pomocy adwokata od spraw odszkodowawczych. Wielu poszkodowanych decyduje się samodzielnie zgłosić szkodę, obawiając się kosztów pełnomocnika czy kancelarii odszkodowawczej. Wizja postępowania sądowego często wzbudza przerażenie wśród poszkodowanych. Otrzymując ugodę, zazwyczaj przystają na warunki w niej zawarte. Poszkodowany nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, ile stracił rezygnując z drogi sądowej. Jeśli więc Twoja sprawa kwalifikuje się, warto byś skierował pozew do sądu. Wynikiem pozwu jest wydany wyrok. Sąd uznaje lub oddala powództwo poszkodowanego. Najczęściej postępowanie sądowe trwa kilka miesięcy. Pamiętaj, że sąd będzie miał prawo obciążyć że przegraną stronę kosztami poniesionymi przez stronę przeciwną – w tym kosztami adwokata.

Odszkodowania Wrocław, zadośćuczynienie, renta – co to takiego?

Odszkodowania Wrocław

Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym, które należy się za wyrządzoną Ci szkodę. Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest podmiot, który szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie ma zawsze charakter kompensacyjny. Co to oznacza? Celem świadczenia odszkodowawczego jest wyrównanie uszczerbku w majątku, którego doznałeś jako poszkodowany. Co do zasady masz prawo wyboru. Możesz zażyczyć sobie naprawienia szkody w formie odszkodowania lub w drodze przywrócenia stanu poprzedniego.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest sposobem na rekompensatę za poniesioną szkodę niemajątkową. Szkodę niemajątkową nazywa się krzywdą. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę świadczenia jest ten, kto wyrządził Ci krzywdę. Najczęstszymi sytuacjami, w których dochodzi się zadośćuczynienia są uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Renta

Renta jest okresowym świadczeniem pieniężnym, które jest regularnie wypłacane osobie czasowo lub stale niezdolnej do pracy. Przepisy prawa cywilnego wskazują, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu i jak się go oblicza?

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że w każdej chwili mogą zdarzyć się nam różne drobne wypadki. Przyczyn może być wiele: nieuwaga, nie zachowanie ostrożności czy nadmierny pośpiech. Skutek zawsze jest jeden – powstanie problemu. Ubezpieczyciele zasłaniają się różnymi klauzulami i robią wszystko, by nie wypłacić swojemu klientowi odszkodowania. Gdy w wyniku jakiegoś zdarzenia doznałeś trwałego lub tymczasowego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, konieczne będzie ustalenie uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji zostaniesz poddany badaniu przez lekarza, który oceni wpływ zdarzenia na Twoje zdrowie.
Wielkość Twojego uszczerbku na zdrowiu zostanie określona przez lekarza orzecznika. Jednak nie może on dowolnie wyznaczyć procentowego uszczerbku na zdrowiu. Orzekający musi posłużyć się ramami, określonymi w tabelach Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub w przypadku ZUS w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Tabele te nie określają konkretnego procentu, a jedynie minimalny i maksymalny poziom uszczerbku na zdrowiu przy danym schorzeniu. Urazy jakich doznałeś zostaną wyrażone w punktach procentowych. Pamiętaj jednak, że ustalenie rozmiarów uszczerbku na zdrowiu będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku.

Sprawy odszkodowawcze – czy poradzę sobie sam ?

Sprawy odszkodowawcze są niezwykle skomplikowane. Postępowania sądowe trwają miesiącami (nawet latami !), a wśród niejasnych przepisów łatwo się pogubić. Czy będziesz umiał samodzielnie sporządzić wnioski? Czy chcesz sam uczestniczyć w licznych przesłuchaniach? Czy samodzielnie zadasz właściwe pytanie uczestnikom rozprawy? Doceniamy Twoje umiejętności, jednak pomoc dobrego prawnika, który zna się na odszkodowaniach, jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Starając się o odszkodowanie, z pewnością zależy Ci na jak największym świadczeniu. Uzyskanie go wymaga jednak doświadczenia, którego nie zdobędziesz w kilka dni. Przemyśl więc, czy chcesz samotnie stoczyć ten niezwykle ciężki pojedynek.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Wrocław

Jak już wiesz, nie warto tracić czasu na samodzielne dochodzenie świadczeń od ubezpieczyciela. Jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy prawnej, negocjacje będą dla Ciebie niezwykle ciężkie. Nie marnuj więc czasu i zaufaj specjalistom. Dobry prawnik od spraw odszkodowawczych sporządzi dla Ciebie umowy oraz szereg innych, potrzebnych pism. Dodatkowo wskaże, jakie inne dokumenty powinieneś jeszcze zdobyć i dokona profesjonalnej analizy całej sprawy. Adwokat jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i prowadzi z nim negocjacje w Twoim imieniu. Prawnik pomoże Ci się również odwołać w razie negatywnej decyzji. Będzie Twoim reprezentantem w postępowaniu sądowym, jeśli oczywiście będziesz zainteresowany takim rozstrzygnięciem sprawy.

Świadczenia, które umożliwiają uzyskanie znacznych środków pieniężnych to m.in. zadośćuczynienie za śmierć bliskiego czy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Wsparcie specjalisty w tego typu sprawach wydaje się być nieocenione. Nie warto byś samodzielnie skazywał się na zaniżone świadczenie. Kancelaria adwokacka, która zajmuje się sprawami odszkodowawczymi, zagwarantuje Ci kompleksowe wsparcie na każdym z etapów prowadzonej sprawy.

Ile kosztuje pomoc prawnika w sprawie odszkodowawczej ?

Czy adwokat posiada jakiś cennik? Nie, bo taki nie istnieje. Koszty pomocy prawnika w sprawach odszkodowawczych ustalane są indywidualnie, gdyż żadna ze spraw nigdy nie jest taka sama. Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość honorarium są w szczególności:

 • nakład i czas pracy adwokata,
 • charakter i stopień zawiłości sprawy,
 • miejsce prowadzenia sprawy,
 • renoma kancelarii lub adwokata.

Prawo określa minimalne stawki za czynności prawnika przed organami wymiaru sprawiedliwości. Są one zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Dobry prawnik w sprawach odszkodowawczych, czyli jaki ?

Dobry prawnik musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. Zanim udasz się do adwokata w sprawie odszkodowawczej, sprawdź czy w ogóle zajmuje się takimi sprawami. Jeśli Twój wybór padnie na prawnika, który specjalizuje się wyłącznie w prawie administracyjnym, wówczas możesz jedynie pomarzyć o szybkim i skutecznym uzyskaniu świadczenia odszkodowawczego. Niezwykle ważne jest doświadczenie kancelarii adwokackiej. Nie wybieraj tzw. ekspertów od wszystkiego (kancelarie windykacyjne i odszkodowawcze nieprowadzone przez adwokatów i radców prawnych) oferujących usługi za sztucznie zaniżane ceny. Ktoś, kto zna się na wszystkim, tak naprawdę niewiele potrafi, a ponadto jeżeli swoją pomoc wycenia na parę złotych to nie masz co liczyć na profesjonalizm i indywidualne podejście do sprawy. Adwokat, który rozwiązał wiele podobnych spraw, zdecydowanie szybciej znajdzie dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Język prawniczy bywa dość niezrozumiały, a zadaniem dobrego prawnika – adwokata jest wytłumaczenie w sposób przejrzysty Twojego „prawnego położenia”. Zadawaj dużo pytań. Dobry prawnik powinien w sposób wyczerpujący wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe dla Ciebie kwestie. Możesz również skorzystać z polecenia znajomych. Jeśli dobrze wspominają współpracę z prawnikiem, to bardzo prawdopodobne, że i Ty będziesz zadowolony.

Odszkodowania powypadkowe Wrocław

Byłem uczestnikiem wypadku kiedy mogę żądać odszkodowania i jak to zrobić ?

Jeśli zostałeś ranny w wypadku komunikacyjnym możesz domagać się odszkodowania. Obejmuje ono m.in. zwrot kosztów leczenia, kosztów dochodów utraconych czy zniszczenia mienia. Jeśli Twoje obrażenia są poważne i wykluczyły Cię z pracy zawodowej, możesz domagać się renty. Najważniejsze, abyś niezwłocznie po zdarzeniu ustalił dane personalne sprawcy wypadku. Zapisz sobie jego imię i nazwisko, numer polisy OC, PESEL, numer rejestracyjny oraz markę i model samochodu. Jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, koniecznie wezwij policję.

Następnym krokiem, który musisz zrobić jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Wniosek o wypłatę odszkodowania składasz do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Oprócz odszkodowania możesz domagać się zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za obrażenie ciała. Zanim jednak zgłosisz szkodę, przemyśl jaką kwotę chcesz uzyskać.

Decyzja zakładu ubezpieczeń nie jest ostateczna – masz więc prawo do odwołania się, a jeśli to nie pomoże, do wkroczenia na drogę sądową. Możesz podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, co jest zdecydowanie szybszą opcją. Na takie rozwiązanie potrzebujesz jednak zgody ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni. Jeśli nie zdążysz wyjaśnić do tego czasu wszystkich wątpliwości związanych z wypadkiem, termin wypłaty odszkodowania wydłuży się do 90 dni.

W jakiej wysokości mogę żądać odszkodowania ?

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie, obliczając procentową wysokość Twojego uszczerbku. Uszczerbek na zdrowiu definiowany jest jako trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

Adam złamał sobie nogę. Był ubezpieczony przez pracodawcę na 50 000 zł. Komisja uznała, że mężczyzna doznał 5% uszczerbku na zdrowiu. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci więc Adamowi 5% najwyższej sumy gwarantowanej, czyli 2 500 zł.

Nie jest to jedyny, uniwersalny sposób obliczania uszczerbku na zdrowiu. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stworzyć bardziej skomplikowane systemy obliczeniowe lub ustalić określone stawki za poszczególne obrażenia. Pamiętaj, że odszkodowanie nie będzie Ci się należało, jeżeli np. doznasz urazu pod wpływem alkoholu czy w bójce, którą sam wszcząłeś.

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, nie istnieje coś takiego jak „odpowiednia suma”. Zadośćuczynienie nie może opierać się tylko na procentowych obliczeniach uszczerbku na zdrowiu. Tego rodzaju praktyka nie znajduje odzwierciedlenia w żadnych przepisach prawa. Ustalenie procentu uszczerbku na zdrowiu powinno mieć charakter wyłącznie pomocny. Kwota zadośćuczynienia powinna zostać przyznana przy indywidualnym ocenianiu każdego przypadku. Krzywda jest przecież niewymierna. Bardzo duże znaczenie mają tutaj odczucia osoby pokrzywdzonej. Sąd orzekający powinien wziąć pod uwagę m.in. okres trwania cierpienia, liczbę i czas pobytów w szpitalu czy trwałość skutków. Należy dodać, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny. Powinno być ono odpowiednio wysokie, aby jak najbardziej zrekompensować cierpienie osobie poszkodowanej.

W praktyce, zadośćuczynienie obliczane jest zazwyczaj przy pomocy różnych wyliczeń, które są niekorzystne dla poszkodowanego. W tym przypadku, pomoc dobrego prawnika jest nieoceniona.

Otrzymałem wezwanie do zapłaty odszkodowania, co dalej ?

Nigdy nie zostawiaj otrzymanej korespondencji bez odpowiedzi! A szczególnie wtedy, kiedy wzywający nie ma racji. Klientom często wydaje się, że jak dostaną nielogiczne pismo z wezwaniem do zapłaty, to wystarczy je wyrzucić i zwyczajnie o nim zapomnieć. Nigdy tego nie rób! Zamiast zgadzać się z wezwaniem i uznać podaną kwotę odszkodowawczą, możesz zaprzeczyć wezwaniu i traktować je jako bezpodstawne. W odpowiedzi, koniecznie musisz wyjaśnić zasadność lub bezzasadność wezwania.

Jeśli chcesz się bronić przed zapłatą, musisz być przekonany do swoich racji i posiadać odpowiednie dowody, na wypadek ewentualnego postępowania sądowego. Warto mieć na uwadze, że co do zasady obowiązek pokrycia szkody spoczywa na ubezpieczycielu. Dlatego jeśli zapłacisz odszkodowanie z własnej kieszeni, możesz starać się o zwrot tej kwoty od zakładu ubezpieczeniowego. Kiedy więc dojdzie do postępowania sądowego, niezbędne jest przypozwanie ubezpieczyciela. Przypozwanie ma Ci zagwarantować realny wpływ na bieg procesu sądowego. Celem przypozwanego ubezpieczyciela jest pomoc Tobie w uzyskaniu korzystnego wyroku.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, co mogę zrobić?

Jeśli ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania, a Ty nie zgadzasz się z tą decyzją, wówczas masz możliwość złożenia odwołania. Jeśli odwołanie nie przyniesie skutku, wtedy pozostaje Ci wnieść sprawę do sądu, a to wiąże się z kosztami.

Najlepiej, jeśli uzyskasz wyraźne oświadczenie ubezpieczyciela, że odmawia on wypłaty świadczenia odszkodowawczego oraz jakie są tego przyczyny. Takie oświadczenie złożone na piśmie, może posłużyć Ci jako dowód w sprawie. Pozew do powinieneś złożyć we właściwym rzeczowo i miejscowo sądzie cywilnym.

Przedawnienie roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela wynosi 3 lata, od momentu wystąpienia zdarzenia. Jeśli zgłosisz szkodę, termin przedawnienia rozpoczyna się od chwili otrzymania odmowy. W przypadku, gdy nie otrzymasz odmowy zapłaty na piśmie, przedawnienie nie zaczyna biec od nowa.

W sytuacji, kiedy ubezpieczyciel odmawia zapłaty części świadczenia, Twój pozew powinien obejmować tylko tą brakującą część. Natomiast, jeśli okaże się, że przyczyną odmowy jest niewypłacalność ubezpieczyciela, wtedy swoich roszczeń możesz dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czy prawnik może mi pomóc w sprawie o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym ?

Kwestia pomocy prawnika w tego typu sprawach poruszana była już we wpisie „Jak prawnik może mi pomóc w sprawie odszkodowawczej ?”. Samodzielne dochodzenie świadczeń od ubezpieczyciela to zazwyczaj strata czasu i niepotrzebny stres. Negocjacje będą dla Ciebie niezwykle ciężkie bez odpowiedniej wiedzy prawnej. Warto, byś w tej sytuacji zaufał specjaliście. Dobry prawnik dokona profesjonalnej analizy całej sprawy i będzie odpowiedzialny za bieżący kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, prowadząc z nim negocjacje w Twoim imieniu. Prawnik pomoże Ci się również odwołać w razie negatywnej decyzji. Wsparcie specjalisty w tego typu sprawach wydaje się być nieocenione. Nie warto byś samodzielnie skazywał się na zaniżone świadczenie.

Kiedy zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, możesz starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz ewentualną rentę. Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego odniosłeś szereg obrażeń, może przysługiwać Ci wiele roszczeń, które umożliwią Ci uzyskanie odpowiednich świadczeń. Jednak uzyskanie zadowalającej Cię kwoty jest bardzo trudne do osiągnięcia. W tej sytuacji pomóc może Ci dobry prawnik od spraw odszkodowawczych. Ubezpieczyciel często szuka argumentów, które pozwolą mu na uniknięcie zapłaty wysokich świadczeń. Adwokat będzie bronił Twoich interesów, jako osoby poszkodowanej.

Jaki jest koszt pomocy prawnika w sprawach o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Nie istnieje żaden jednolity i obowiązujący cennik. Koszt pomocy prawnej w największym stopniu zależy od charakteru sprawy i nakładu pracy oraz czasu. Wiele spraw odszkodowawczych w związku z wypadkiem komunikacyjnym ciągnie się latami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokacie, stawki minimalne zależą od wartości przedmiotu sprawy. Przykładowo, kiedy wartość przedmiotu wynosi do 50 000 zł, stawka minimalna dla adwokata ustalona jest na kwotę 4 800 zł.

Ile? Czemu tak drogo? – zapytasz. Tak duża kwota za napisanie pozwu i wystąpienie przed sądem? Zanim powiesz, że świetny interes najpierw zauważ, że negocjacje i postępowanie sądowe ciągną się miesiącami, a nawet latami. Dwuletnia sprawa daje średnio 200 zł na miesiąc. Ten, kto prowadzi działalność gospodarczą wie, jak wygląda kwestia kosztów uzyskania. Im dłużej trwa sprawa, tym większe ryzyko straty ponosi adwokat.

Pamiętaj, że co do zasady, jeśli wygrasz sprawę, wówczas możesz domagać się zwrotu kosztów od przegranego!

Odszkodowania Wrocław – błąd medyczny

Czym jest błąd medyczny i czy mnie dotyczy ?

Na początku musisz wiedzieć, że błąd medyczny nie jest równoznaczny z błędem lekarskim. Błąd lekarski może bowiem popełnić tylko lekarz, natomiast błąd medyczny – każdy członek personelu medycznego. Podczas leczenia lub innych czynności medycznych, mogą brać udział inne osoby, np. pielęgniarka czy  położna. Każdy więc lekarz wykonuje zawód medyczny, natomiast nie każda osoba wykonująca zawód medyczny jest lekarzem. Jeśli chodzi o definicję błędu medycznego, próżno jej szukać w przepisach prawa. Pojęcie to można najprościej zdefiniować jako nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie personelu medycznego, powodujące szkodę pacjenta. Błąd medyczny może przybrać 4 formy:

 • błąd diagnostyczny (np. omyłkowe stwierdzenie nieistniejącej choroby),
 • błąd terapeutyczny (np. wykonanie operacji mimo przeciwwskazań, przepisanie nieodpowiednich leków),
 • błąd organizacyjny (np. zbyt mała liczba lekarzy specjalistów na oddziale szpitalnym),
 • błąd techniczny (np. nieprawidłowa technika przeprowadzenia zabiegu operacyjnego).

Kto jest odpowiedzialny za błąd medyczny – lekarz czy szpital?

Jeśli ktoś wyrządzi szkodę związaną z Twoim zdrowiem (np. medyczną), wówczas jest zobowiązany do rekompensaty pieniężnej na Twoją rzecz. Odpowiedzialność za szkodę medyczną zależy m.in. od formy świadczonych usług medycznych przez lekarza. Jeśli chodzi o ubezpieczyciela, odpowiedzialność ta związana jest z zapisami umowy ubezpieczenia.

Klientom, odwiedzającym kancelarię adwokacką, często wydaje się, że winę za błąd medyczny zawsze ponosi lekarz. Tak naprawdę zależy to od sposobu jego zatrudnienia w szpitalu. Jeśli lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wówczas jego odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ogranicza się do odpowiedzialności pracowniczej wobec pracodawcy. Lekarz zatrudniony na umowę o pracę występuje w sądzie jako świadek, a całą odpowiedzialność za szkodę przejmuje szpital. Oczywiście taka ochrona lekarza obowiązuje, jeśli nie doszło do umyślnego wyrządzenia szkody. Jeśli lekarz jest zatrudniony w szpitalu na zasadzie kontraktu, wówczas odpowiada on finansowo za wyrządzoną szkodę, solidarnie razem ze szpitalem.

A kiedy odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi szpital? Odpowiedź brzmi: zawsze! Niekiedy szpitale próbują się zwolnić z odpowiedzialności wskazując na brak zatrudnienia lekarza na umowę o pracę, jednak praktycznie zawsze w tego typu przypadkach sąd wskazuję na odpowiedzialność solidarną placówki medycznej wspólnie z lekarzem. Zaznaczyć należy, że do sądu pozywamy szpital, czyli placówkę, a nie konkretne osoby nim kierujące.

W jakiej wysokości mogę żądać odszkodowania i zadośćuczynienia ?

Odszkodowanie jest kwotą, która ma zrekompensować konkretne finansowe straty. Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie musisz udowodnić wysokość szkody. Przede wszystkim mogą to być rachunki czy kserokopie recept. W skład odszkodowania wchodzi też koszt opieki i utraconych korzyści. Do wyliczenia kwoty odszkodowawczej możesz wliczyć również koszty dojazdów do szpitala, stosowania specjalnej diety, dodatkowych wizyt oraz badań lekarskich i wiele innych.

Z kolei, określenie kwoty zadośćuczynienia jest bardzo trudnym zadaniem. Jest to niewymierny składnik rekompensaty szkody. Świadczenie zadośćuczynienia za krzywdę zależy od okoliczności danej sprawy. Ma na nią wpływ m.in. rozmiar doznanych cierpień, czas ich trwania czy wiek pokrzywdzonego. Sąd, oceniając adekwatność rekompensaty z tytułu krzywdy moralnej, zadaje sobie zazwyczaj jedno pytanie: jaka kwota wynagrodziłaby mi cierpienie, jakiego doznał powód, który właśnie dochodzi swoich roszczeń.

Jeśli natomiast w skutek błędu medycznego powstał trwały uszczerbek na zdrowiu, który wymaga ponoszenia systematycznych kosztów, to poszkodowany może domagać się  comiesięcznej renty.

Złamano moje prawa pacjenta, czy mogę coś z tym zrobić?

Prawa pacjenta w polskim ustawodawstwie są zagwarantowane głównie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta czy w wielu ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Jest to zbiór praw, której celem jest ochrona autonomii pacjenta przed ingerencją innych podmiotów oraz domaganie się należnych warunków realizacji tych praw.

Chcesz wiedzieć jakie masz prawa jako pacjent? Oto najważniejsze z nich:

 • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do informacji,
 • prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji,
 • prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
 • prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,
 • prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W przypadku, kiedy dojdzie do naruszenia praw pacjenta, sąd może przyznać pokrzywdzonemu zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Czy prawnik może mi pomóc w sprawie o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego?

Twoje zdrowie uległo pogorszeniu z powodu błędu medycznego? Dobry prawnik z pewnością pomoże Ci walczyć o Twoje prawa. Adwokat kompleksowo przeanalizuje Twoją dokumentację dotyczącą zdarzenia i wskaże Ci najkorzystniejsze rozwiązania. Dobry prawnik pomoże Ci w wycenie szkody oraz krzywdy – w przypadku zadośćuczynienia oraz powoła biegłych w trakcie postępowania. Prawo medyczne jest dość rozległym prawem, dlatego tutaj potrzebny jest adwokat z doświadczeniem w różnych dziedzinach prawa. Nie pozwól, aby Twoje roszczenie uległo przedawnieniu. Jak najszybciej poszukaj dobrego prawnika w sprawach o odszkodowanie.

Jaki jest koszt pomocy prawnika w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego?

W rozliczeniach z klientami, kancelaria adwokacka stosuje zazwyczaj trzy sposoby, tj. rozliczenie godzinowe, rozliczenie ryczałtowe i mieszane. Ponadto, w przypadku odszkodowania lub zadośćuczynienia, kwota wynagrodzenia może być uzależniona od skuteczności pracy prawnika. Rozliczenie ryczałtowe stosuje się najczęściej w sprawach, których nakład pracy można z góry przewidzieć. Kiedy natomiast nie można przewidzieć nakładu i czasu pracy, wówczas stosuje się wynagrodzenie godzinowe. W rozliczeniu mieszanym łączy się wynagrodzenie ryczałtowe z godzinowym.

Nie istnieje jeden, konkretny cennik usług adwokata. Honorarium dla prawnika może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Jednak klient zawsze jest informowany o kosztach przed jej rozpoczęciem. Podanie konkretnych kwot przed zapoznaniem się z materiałami sprawy mija się z celem, ponieważ nigdy sprawy nie są jednakowe. Można oczywiście posiłkować się Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, w którym ustalone zostały minimalne stawki adwokackie.

Odszkodowania Wrocław opinie

Kancelaria Audens z Wrocławia prowadziła liczne sprawy odszkodowawcze na terenie Wrocławia, budując tym samym ogromne doświadczenie w tym zakresie prawa oraz poszerzając stale wiedzę. Opinie naszych klientów są dla nas ogromną motywacją i motorem napędowym do dalszej efektywnej pracy. Równie ważne dla nas i naszych klientów są efekty naszych działań. Wywalczone przez nas liczne odszkodowania za błędy medyczne czy też na skutek wypadku, to troska o naszych klientów by poprawić ich komfort życia, dalsze funkcjonowanie i byt. Do każdej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie, bo każdy z nas ma swoją odmienną historię.