Adwokat Wrocław Prawo Rodzinne – Paweł Sysło, zajmuje się sprawami związanymi z obowiązkiem alimentacyjnym,  stosunkami małżeńskimi w tym rozwodami, a także stosunkami między rodzicami a dziećmi. Przeprowadza również sprawy o podział majątku (zwłaszcza jego podział po rozwodzie) czy ustalenie ojcostwa. Jeśli potrzebujesz zatem profesjonalnego wsparcie w którymś z tych tematów – dobrze trafiłeś. Kancelaria Audens z Wrocławia zaprasza do kontaktu.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego – kogo dotyczą i jaki jest ich przebieg ?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą bardzo osobistych zagadnień życiowych. Prawo rodzinne i opiekuńcze to bardzo specyficzny dział prawa cywilnego. Zbiór norm prawnych reguluje majątkowe i niemajątkowe stosunki wśród małżonków i krewnych oraz zagadnienia dotyczące dochodzenia roszczeń alimentacyjnych, adopcji, kurateli, opieki, a także kwestii władzy rodzicielskiej.  

Rozwodzisz się? Jesteś w separacji? A może walczysz o alimenty lub kontakt z dzieckiem? Są to sprawy, w obliczu których ludzie często stają się bezsilni. Sprawom z zakresu prawa rodzinnego towarzyszą ogromne emocje i stres, które często stają się powodem nieodwracalnych decyzji. Jak widzisz, prawo rodzinne może dotyczyć i dotyczy każdego z nas!

Prawo rodzinne dopuszcza rozwód w momencie, gdy wśród małżonków nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jeśli rozkład pożycia jest tylko zupełny, wówczas możliwa jest wyłącznie separacja. Zupełny i trwały rozkład pożycia jednak nie zawsze prowadzi do rozwodu. Ustawodawca bowiem ustawił dobro dziecka ponad ewentualne, dalsze plany życiowe małżonków. Dlatego, jeśli miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci, sąd odmówi Ci udzielenia rozwodu. Rozwód nie będzie również dopuszczalny, kiedy z jego żądaniem wystąpi wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Tutaj potrzebna będzie zgoda drugiego współmałżonka. Do przeprowadzenia rozwodu potrzebne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa. Pozew jest konieczny bez znaczenia pozostaje fakt, że małżonkowie są zgodni co do rozwodu.

W przypadku alimentów ciężko o zgodność małżonków. Jeśli jednak zobowiązany do alimentów realizuje obowiązek alimentacyjny dobrowolnie, wówczas nie ma potrzeby kierowania sprawy do sądu. Praktycznie każdy adwokat, znający prawo rodzinne przyzna, że w praktyce postępowanie sądowe to jedyny sposób, aby uprawniony do alimentów mógł je realnie otrzymywać. Chcąc otrzymać alimenty musisz więc złożyć pozew w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. Jeśli dziecko osiągnęło pełnoletniość, wtedy samodzielnie występuje w sprawie. W pozwie masz obowiązek wpisać kwotę żądanych alimentów oraz datę, od kiedy mają one obowiązywać. Niezwykle istotnym elementem pozwu jest uzasadnienie, w którym powinny znaleźć się konkretne argumenty przemawiające za żądaniami powoda.

Kiedy możesz żądać zapłaty alimentów od swojego byłego małżonka? Zgodnie z przepisami, istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji. Jeśli nie zostałeś uznany przez sąd, za osobę wyłącznie winną rozpadowi małżeństwa i znajdujesz się w niedostatku, wówczas wysokość alimentów zależy od Twoich usprawiedliwionych potrzeb, jako małżonka uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Jeśli natomiast Twój rozwiedziony współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia i z tego powodu Twoja sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu, wówczas możesz domagać się od niego zaspokojenia Twoich usprawiedliwionych potrzeb. W tym przypadku nie ma znaczenia, że nie znajdujesz się w niedostatku.

Klienci odwiedzający kancelarię adwokacką często pytają o to, jak wyglądają kontakty z dziećmi w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej. Z reguły tylko prawnicy praktykujący sprawy z zakresy prawa rodzinnego wiedzą, że samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zakazuje rodzicom kontaktu z własnym dzieckiem. Taki rodzic w dalszym ciągu może osobiście spotykać się ze swoją pociechą, chyba że zakaz takich spotkań zostanie wydany przez sąd.

Jeśli dziecko mieszka u jednego rodzica, drugie z nich ma wówczas prawo do kontaktów z nim, na wspólnie określonych przez rodziców zasadach. W przypadku braku porozumienia wśród rodziców, o kontaktach z dzieckiem zadecyduje sąd opiekuńczy.

Sprawa rodzinna – czy poradzę sobie sam ?

Odpowiedź jest prosta i brzmi: nie! Jak zostało wspomniane, sprawy rodzinne są na tyle skomplikowane, budzące wielkie emocje i stres, że ciężko poradzić sobie samemu. Nieznajomość przepisów oraz nieodpowiednie zachowanie może sprawić, że nieodwracalnie stracisz szansę na alimenty, rozwód czy kontakty z dzieckiem. Mnóstwo osób przewija się przez kancelarie adwokackie prosząc o ratunek w sytuacji beznadziejnej. Początkowo wydawało im się, że poradzą sobie w pojedynkę, jednak dawka negatywnych emocji na sali sądowej i poza nią nie pozwoliła na właściwe podejmowanie decyzji. Niestety w takich przypadkach, na pomoc adwokata jest już zazwyczaj za późno. Warto zaznaczyć, że dobry prawnik jest jak psycholog, który oferuje ogromne wsparcie w tak trudnych chwilach. Jest również świetnym negocjatorem – specjalistą od rozwiązywania sporów.

Jak adwokat może mi pomóc w sprawie rodzinnej ?

To pytanie jest rozwinięciem myśli z poprzedniego akapitu. Sprawy rodzinne to niezwykle trudny czas nie tylko dla Ciebie, ale i dla całej rodziny. W tym okresie, każdy z członków rodziny czuje się w pewnym stopniu dotknięty. Jeśli powierzysz swoje rodzinne problemy w ręce dobrego prawnika, będziesz mieć pewność obiektywnego spojrzenia na sprawę i prawidłowej oceny zaistniałej sytuacji. W kwestiach proceduralnych warto zaufać profesjonaliście. Dobry prawnik pomoże Ci uporać się z procedurą sądową, chociażby poprzez napisanie pozwu, dobierze odpowiednie rozwiązania prawne czy poprowadzi negocjacje z drugą stroną. Zadaniem adwokata od prawa rodzinnego jest towarzyszenie swojemu klientowi w tym trudnym dla niego okresie. Prawnicy z kancelarii adwokackich doskonale wiedza, jak delikatną materią potrafią być sprawy rodzinne. Oczywiste wydaje się więc dyskretne prowadzenie powierzonej sprawy, z pełnym jej zrozumieniem.

Adwokat Wrocław Prawo Rodzinne - koszt usług

Klienci często pytają o cennik usług adwokata w sprawach rodzinnych. Jedyną słuszną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź „to zależy”. Nie ma dwóch takich samych spraw. Koszty adwokata zależą głównie od jego nakładu i czasu pracy, miejsca prowadzenia sprawy czy jej charakteru i stopnia zawiłości. Nie ulega wątpliwościom, że usługi prawne mają swoją cenę. Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu, przed przyjęciem sprawy wnikliwie analizuje dany problem, szacując koszty i oceniając szanse osiągnięcia zakładanego przez klienta rezultatu. Dopiero wtedy następuje informacja o kosztach naszej pomocy, nigdy na odwrót.

Dobry prawnik w sprawach rodzinnych, czyli jaki ?

Wybór kancelarii adwokackiej to bardzo ważna sprawa. Dobry prawnik musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. Jeśli prawnik nie wzbudza w Tobie zaufania to wiedz, że źle wybrałeś. Zatem, jak znaleźć dobrego prawnika?

Na początku warto przyjrzeć się specjalizacji. Zanim udasz się do adwokata w sprawie rozwodu, sprawdź czy w ogóle zajmuje się takimi sprawami. Jeśli Twój wybór padnie na prawnika, który specjalizuje się w innej dziedzinie niż prawo rodzinne, wówczas możesz jedynie pomarzyć o szybkim i skutecznym rozstaniu z małżonkiem. Niezwykle ważne jest doświadczenie kancelarii adwokackiej i prawników w niej pracujących. Nie wybieraj przypadkowych kancelarii prawnych „od wszystkiego”, które nie są prowadzone przez adwokatów i radców prawnych. Zwykle tam otrzymasz niską stawkę za usługi świadczone na równie niskim poziomie. Adwokat czy radca prawny, który rozwiązał wiele podobnych spraw, zdecydowanie szybciej znajdzie dla Ciebie właściwe rozwiązanie, a Ty będziesz miał pewność, że współpracujesz z profesjonalistą.

Podobno pierwsze wrażenie robi się tylko raz w życiu. W związku z tym, jeśli już na progu kancelarii intuicja podpowie Ci, że nie jest to właściwe miejsce, w którym uzyskasz pomoc, to zastanów się, czy nie warto poszukać gdzie indziej.  W końcu to adwokatowi powierzasz istotne dla Twojego życia sprawy. Powinieneś udać się do takiej kancelarii, w której zostaniesz potraktowany priorytetowo.

Język prawniczy bywa dość niezrozumiały, a zadaniem dobrego adwokata jest wytłumaczenie w sposób przejrzysty tego, na czym polega Twoja sytuacja. Zadawaj dużo pytań. Dobry prawnik powinien w sposób wyczerpujący wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe dla Ciebie kwestie. Możesz również skorzystać z polecenia znajomych. Jeśli dobrze wspominają współpracę z prawnikiem, to bardzo prawdopodobne, że i Ty będziesz zadowolony. Dobry adwokat w sprawach rodzinnych powinien posiadać dobre opinie nie tylko wśród Twoich znajomych, ale również w Internecie.

Sprawy z zakresu Prawa Rodzinnego

Alimenty

W jaki sposób mogę otrzymać alimenty na dziecko i w jakiej wysokości ?

Wychowaniem i utrzymaniem dziecka powinni zajmować się oboje rodzice. Jeśli jednak któreś z rodziców wzbrania się od obowiązku płacenia, trzeba go do tego zmusić. Aby złożyć pozew o alimenty, musisz dołączyć do niego: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, akt ślubu lub wyrok rozwodowy, oświadczenie o uznaniu dziecka lub odpis wyroku ustalającego ojcostwo, zaświadczenie o zarobkach i wyliczenie kosztów utrzymania dziecka.

Przesłanką do płacenia alimentów jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa jednak żadnej granicy wieku, po którym dziecko bezwzględnie traci prawo do otrzymania alimentów. Nie istnieje również żaden taryfikator alimentacyjny. Wedle przepisów, wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i finansowych możliwości zobowiązanego. W pozwie możesz domagać się dowolnej kwoty, jednak nie wiadomo, czy sąd ją zaakceptuje.

Kwestię alimentów możesz załatwić bez pomocy sądu, zawierając umowę ze współmałżonkiem. Na umowie powinna znajdować się określona kwota alimentów, termin jej zapłaty oraz sposób przekazania. Dobrze byłoby, żeby umowa była sporządzona na piśmie, a jeszcze lepiej – w formie aktu notarialnego.

Zostałem pozwany/a o alimenty, jak zmniejszyć żądaną kwotę ?

Jeśli nie zgadzasz się, co do wysokości żądanej kwoty alimentacyjnej, możesz żądać jej obniżenia w odpowiedzi na pozew wskazując odpowiednie okoliczności oraz dowody na to, że nie jesteś w stanie płacić alimentów zgodnie z wnioskiem zawartym w pozwie. Ponadto jeżeli już od pewnego czasu płacisz alimenty a Twoja sytuacja materialna uległa zmianie możesz wystąpić z pozwem o obniżenie alimentów. Musisz udowodnić, że w Twoim życiu zaistniała ważna zmiana, głównie w sferze ekonomicznej, np. mniejsze zdolności zarobkowe (utrata pracy, choroba wymagająca kosztownego leczenia). Powodem złożenia pozwu może być też np. znaczne polepszenie się sytuacji majątkowej dziecka. Opłata za wniesiony pozew wynosi 5% wartości sporu, nie mniej jednak niż 30 zł. Wartość sporu to różnica między obecną kwotą, a żądaną przez Ciebie za okres 12 miesięcy.

Adam płacił alimenty na swoje dziecko w wysokości 700 zł miesięcznie. Była to dla niego zbyt wysoka kwota, więc zażądał jej zmniejszenia do 500 zł. Wartość sporu wyniosła więc 2 400 zł (200 zł x 12). Opłata sądowa kosztowała Adama 120 zł (2 400 zł x 0,05).

Czy prawnik może pomóc w sprawie o alimenty ?

Przed rozpoczęciem sprawy o alimenty rozważ wizytę u adwokata. Dobry prawnik pomoże Ci uzyskać pozytywny wyrok, m.in. przy zmianie wysokości alimentów czy uchyleniu obowiązku alimentacyjnego. Adwokat doradzi Ci, jak masz zachowywać się podczas rozprawy oraz pomoże napisać dobry pozew, który często wystarczy do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Pamiętaj, że dobry prawnik działa bez okazywania emocji i jest świetnym negocjatorem.

Jaki jest koszt pomocy prawnika w sprawie o alimenty

Dobry prawnik w sprawach rodzinnych, w tym od alimentów ma swoją cenę. Przecież każdy specjalista ceni swój nakład pracy i czasu. Prawnik i cennik to słowa, które nie idą nigdy w parze. Adwokat nie posiada cennika, ponieważ nie ma dwóch takich samych spraw. Jedne są nieskomplikowane i kończą się po kilku miesiącach, inne natomiast są zawiłe, a spory między małżonkami potrafią toczyć się przez długie lata. Wysokość wynagrodzenia prawnika od alimentów związana jest często z wartością przedmiotu sporu. Jest taka zasada, że przegrywający pokrywa koszty sądowe oraz zwraca koszty zastępstwa procesowego drugiej stronie. Warto więc zatrudnić adwokata w sprawie o alimenty. Możesz na tym sporo zyskać!

Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie, jak to zrobić ?

Jeśli między Tobą, a Twoim współmałżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa w związku z orzeczonym rozwodem, możecie podzielić się majątkiem na dwa sposoby: ugodowo lub za pośrednictwem sądu.

Rozwiązanie ugodowe jest szybsze i tańsze. Profesjonalnie przeprowadzone negocjacje mogą przynieść Ci o wiele więcej korzyści niż rozprawa sądowa. Porozumienie w kwestii zgromadzonych dóbr należy zawrzeć w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład majątku wchodzi dom lub mieszkanie. W przypadku sprawy sądowej, konieczne jest wniesienie opłaty, a często bywa tak, że trzeba powołać również biegłego sądowego, który pomoże wycenić konkretne składniki majątku. Sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie należą do najdłuższych i najtrudniejszych. Ustalenie składu majątku jest bowiem często problematyczne, a jego wycena i podział jeszcze bardziej.

Czy mogę podzielić majątek na rozprawie rozwodowej ?

W sprawie rozwodowej, sąd głównie zajmuje się ustaleniem czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, ewentualnie kto ponosi za niego winę oraz ustala kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązków alimentacyjnych. Jednak w trakcie rozwodu istnieje również możliwość podziału majątku. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku, przez co najmniej jednego współmałżonka.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli nie przedłuży to postępowania rozwodowego. Uznanie wniosku o podział majątku zależy od uznania sądu. Dlatego warto przygotować profesjonalne pismo, w którym zawarte będą wszystkie składniki majątku wraz z ich wartością. Pamiętać jednak należy, że orzekanie o podziale majątku w trakcie sprawy rozwodowej nie jest regułą i rzadko sędziowie decydują się na dokonanie podziału, który może znacznie przedłużyć prowadzony proces.

Kiedy sąd może ustalić nierówne udziały w majątku ?

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, że wartość majątku, która przypadnie każdemu z małżonków powinna być równa. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Sąd może ustalić nierówny podział majątku na wniosek jednego z małżonków.

Nierówny podział majątku może zostać ustalony, gdy istnieje znacząca dysproporcja w przyczynieniu się do osiągnięcia majątku. Przy ustalaniu nierównego podziału majątku, sąd działa na korzyść strony, która nie ponosi winy za trwały i zupełny rozkład pożycia. Przy ocenie powstania majątku wspólnego, sąd uwzględnia również nakład pracy potrzebny do wychowania dzieci i pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ważnych powodów nierównego podziału majątku można zaliczyć m.in. separację czy uporczywe i rażące nieprzyczynianie się do powstania majątku.

Czy prawnik może mi pomóc w sprawie o podział majątku wspólnego ?

Jak zapewne zdążyłeś już zauważyć, sprawa o podział majątku wspólnego nie należy do najłatwiejszych. Rolą dobrego prawnika jest pomoc w uzyskaniu dla Ciebie jak najlepszego rezultatu. Nasza kancelaria adwokacka oferuje swoją pomoc w zakresie podziału majątku wspólnego oraz podczas rozprawy sądowej. Emocje są złym doradcą, warto więc skorzystać z pomocy adwokata i oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu. Warto mieć u swego boku osobę, która zna wszystkie tajniki prawa i udźwignie za Ciebie ten ogromny ciężar.

Od czego zależy koszt pomocy prawnika w sprawie o podział majątku wspólnego ?

Wynagrodzenie za pomoc przy podziale majątku wspólnego powinno być zawarte na umowie pomiędzy klientem a adwokatem lub kancelarią adwokacką. Koszt pomocy prawnika zależy od charakteru i stopnia zawiłości sprawy, a także nakładu pracy i czasu.

Adwokat może określić swój cennik usług w przeliczeniu godzinowy, bądź uzależnić swoją wypłatę od ilości przeprowadzonych rozpraw. Jednak nie ma przyjętego jednego, ogólnego cennika za usługi prawne. Wiele zależy również od miejsca prowadzonego postępowania. Zasady współpracy powinny być jasno i przejrzyście określone już od samego początku. Z reguły kancelarie adwokackie we Wrocławiu koszt swojej pomocy w dużej mierze opierają na wartości majątku, jaki ma zostać podzielony posiłkując się Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.