Adwokat Alimenty Wrocław – Paweł Sysło ma za sobą lata doświadczenia w sparawach alimentacyjnych i służy wsparciem i doradztwem w tym niełatwym dla każdego temacie. Alimenty w świetle prawa – komu się należą i jak o nie zawalczyć? Warto też się zastanowić co tak naprawdę one oznaczająAlimenty inaczej z języka łacińskiego ” alimentum” oznacza nic innego jak pokarm. Współcześnie możemy  zinterpretować znaczenie tego słowa jako ”  środki utrzymania” –  niezbędne by zapewnić żywność, ubrania, mieszkanie czy też opiekę lekarską. Odnosi się to w stosunku do dzieci, również ich wychowania. Alimenty, czyli świadczenie o charakterze pieniężnym udziela sąd, osobie która ma ciężką sytuacje materialną od osoby z nią spokrewnionej lub małżonka. Alimenty są świadczeniem okresowym, wypłacanym z reguły miesięcznie. 

Alimenty na dziecko - w jaki sposób mogę je otrzymać?

Przesłanką do płacenia alimentów jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa jednak żadnej granicy wieku, po którym dziecko bezwzględnie traci prawo do otrzymania alimentów. Nie istnieje również żaden taryfikator alimentacyjny. Wedle przepisów, wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i finansowych możliwości zobowiązanego. W pozwie możesz domagać się dowolnej kwoty, jednak nie wiadomo, czy sąd ją zaakceptuje.
Kwestię alimentów możesz załatwić bez pomocy sądu, zawierając umowę ze współmałżonkiem. 

Na umowie powinna znajdować się

  • określona kwota alimentów
  • termin jej zapłaty 
  • sposób przekazania.
  • dobrze byłoby – żeby umowa była sporządzona na piśmie, a jeszcze lepiej – w formie aktu notarialnego.

Pozew o alimenty Wrocław - wzór

Wychowaniem i utrzymaniem dziecka powinni zajmować się oboje rodzice. Jeśli jednak któreś z rodziców wzbrania się od obowiązku płacenia, trzeba go do tego zmusić.

Aby złożyć pozew o alimenty, musisz dołączyć do niego:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  • akt ślubu lub wyrok rozwodowy
  • oświadczenie o uznaniu dziecka lub odpis wyroku ustalającego ojcostwo
  • zaświadczenie o zarobkach
  • wyliczenie kosztów utrzymania dziecka
Jeśli nie czujesz się pewnie w pisaniu pozwu alimentacyjnego, warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata od alimentów we Wrocławiu, by sporządzić jak najlepszy pozew. Kancelaria Audens również służy pomocą i zaprasza do kontaktu. 

Wysokość alimentów

Zostałem pozwany o alimenty - jak zmniejszyć żądaną kwotę?

Jeśli nie zgadzasz się, co do wysokości żądanej kwoty alimentacyjnej, możesz żądać jej obniżenia w odpowiedzi na pozew wskazując odpowiednie okoliczności oraz dowody na to, że nie jesteś w stanie płacić alimentów zgodnie z wnioskiem zawartym w pozwie. 

Ponadto jeżeli już od pewnego czasu płacisz alimenty a Twoja sytuacja materialna uległa zmianie możesz wystąpić z pozwem o obniżenie alimentów. Musisz udowodnić, że w Twoim życiu zaistniała ważna zmiana, głównie w sferze ekonomicznej, np. mniejsze zdolności zarobkowe (utrata pracy, choroba wymagająca kosztownego leczenia). Powodem złożenia pozwu może być też np. znaczne polepszenie się sytuacji majątkowej dziecka. Opłata za wniesiony pozew wynosi 5% wartości sporu, nie mniej jednak niż 30 zł. Wartość sporu to różnica między obecną kwotą, a żądaną przez Ciebie za okres 12 miesięcy.

Przykład : Adam płacił alimenty na swoje dziecko w wysokości 700 zł miesięcznie. Była to dla niego zbyt wysoka kwota, więc zażądał jej zmniejszenia do 500 zł. Wartość sporu wyniosła więc 2 400 zł (200 zł x 12). Opłata sądowa kosztowała Adama 120 zł (2 400 zł x 0,05). 

Do kiedy płaci się alimenty?

Adwokat alimenty Wrocław - Czy może pomóc w sprawie o alimenty ?

Przed rozpoczęciem sprawy o alimenty rozważ wizytę u adwokata. Dobry prawnik pomoże Ci uzyskać pozytywny wyrok, m.in. przy zmianie wysokości alimentów czy uchyleniu obowiązku alimentacyjnego. Adwokat doradzi Ci, jak masz zachowywać się podczas rozprawy oraz pomoże napisać dobry pozew, który często wystarczy do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Pamiętaj, że dobry prawnik od alimentów Wrocław działa bez okazywania emocji i jest świetnym negocjatorem i to początek sukcesu by sprawy potoczyły się pomyślnie. 

Alimenty Wrocław - Jaki jest koszt pomocy prawnika?

Dobry adwokat od alimentów Wrocław ma swoją cenę. Przecież każdy specjalista ceni swój nakład pracy i czasu. Prawnik i cennik to słowa, które nie idą nigdy w parze. Adwokat nie posiada cennika, ponieważ nie ma dwóch takich samych spraw. Jedne są nieskomplikowane i kończą się po kilku miesiącach, inne natomiast są zawiłe, a spory między małżonkami potrafią toczyć się przez długie lata. Wysokość wynagrodzenia prawnika od alimentów związana jest często z wartością przedmiotu sporu. Jest taka zasada, że przegrywający pokrywa koszty sądowe oraz zwraca koszty zastępstwa procesowego drugiej stronie. Warto więc zatrudnić adwokata w sprawie o alimenty. Możesz na tym sporo zyskać!